มทร.อีสานให้ทุนต่อเนื่องป.โท-เอก ปี 2562

มทร.อีสาน ทุนปริญญาโท-เอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ผู้สมัครฯ จะต้องสมัครด้วยตัวเอง ที่
งานบริหารงานทรัพยากร แผนกงานบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043283700-2 ต่อ 1211

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา