คปภ.ให้ทุนปริญญาโท หรือปริญญาเอก มหาวิทยาชั้นนำในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ต่างประเทศ

กลุ่มสาขาวิชา

– คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Innovation/Data Analytics และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– การประกันภัย/การเงิน/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/สถิติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

แหล่งที่มาของทุน