ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand Scholarships 2020

ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand Scholarships 2020

New Zealand Scholarships 2020 เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่มีให้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางมาศึกษาต่อยังประเทศนิวซีแลนด์ ในปี 2021

ระดับทุนที่เปิดรับสมัคร

 • Postgraduate Diploma
 • Masters Degree (1 – year)
 • PhD (3-4 years)

มูลค่าของทุนการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ค่าครองชีพ NZ$491 ต่อสัปดาห์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์
 • เงินสนับสนุน NZ$3,000 เป็นเงินก้อนสำหรับการเริ่มต้นมาอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ เช่น ค่าอยู่อาศัย ค่าหนังสือเรียน หรือค่าอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ
 • ประกันสุขภาพระหว่างอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์
 • ตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทย มายังนิวซีแลนด์ และตั๋วเครื่องบินกลับประเทศในวันที่จบการศึกษา
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าเดินทางกลับประเทศระหว่างที่รับทุน โดยจะพิจารณาให้ค่าเดินทาง 1 ถึง 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รับทุน
 • ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักเรียนระดับปริญญาโทขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องสำหรับระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
 • มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่ได้กำหนดไว้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 • ข้อกำหนดในแต่ละสาขาวิชาขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครได้เลือกไว้

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 12.00 pm (ตามเวลาของนิวซีแลนด์)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา


?? New Zealand Scholarships 2020 ?‍??‍?

A New Zealand Scholarship will empower you with the knowledge, skills and qualifications to contribute to Thailand’s prosperity, security and sustainable growth upon your return home.

The New Zealand Government, through the New Zealand Aid Programme, provides scholarships (Fully Funded Scholarships) to Thai candidates to undertake a postgraduate study at one of nine eligible New Zealand institutions in New Zealand in 2021.

New Zealand Scholarships are offered for the following qualifications:

• Postgraduate Diploma
• Masters Degree (1 – year)
• PhD (3-4 years)

Online application opening date: 1 February 2020

Closes: Friday 28 February 2020, 12.00 pm NZ Time.

Please visit the website for full details of the scholarship, eligibility criteria, and how to apply online application at https://www.mfat.govt.nz/