ทุนปริญญาโท-เอก JGSEE ปี 2561

ทุนปริญญาโท เอก JGSEE

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ

ทุนการศึกษา

1. ทุนเต็มจำนวน มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ในระดับปริญญาโท เดือนละ 10,000 บาท และระดับปริญญาเอก 13,000 บาท
2. ทุนบางส่วน ครอบคลุมค่าเทอม ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3. ทุนวิจัย ในะระดับปริญญาโท 75,000-135,000 บาท  ปริญญาเอก 290,000 บาท

หลักสูตรนานาชาติ
PhD / MPhil / MSc
– Energy Technology
– Environmental Technology

MEng / MSc
– Energy Technology & Management
– Environmental Technology & Management

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครผู้จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป ปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา JGSEEโทร 02-470 8338

ลิงค์ข้อมูลทุนการศึกษา