ทุนการศึกษา GREAT Scholarships 2020

ทุนการศึกษา GREAT Scholarships 2020

ทุนการศึกษาโครงการ GREAT Scholarships 2020

บริติช เคานซิล ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจำนวน 9 แห่ง ได้ร่วมกันเปิดตัวทุนGREAT Scholarships 2020 – Thailand ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศไทยในการไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ทุน GREAT Scholarships 2020 – Thailand เป็นการให้ทุนในระดับปริญญาโท และประกอบไปด้วยทุนการศึกษาจำนวน 9 ทุน มูลค่ารวมเกือบ 4 ล้านบาท โดยแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์ ทุน GREAT Scholarships 2020 – Thailand เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ นิติศาสตร์ ธุรกิจ ศิลปะและการออกแบบ ชีววิทยาศาสตร์ ไอที และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 9 แห่ง

จุดเด่นของทุน

ทุนการศึกษาแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์

สำหรับนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรทั้ง 9 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ

ครอบคลุมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น นิติศาสตร์ ธุรกิจ ศิลปะและการออกแบบ ชีววิทยาศาสตร์ ไอที และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครทุนจะแตกต่างกันออกไปตามระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย

ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

เริ่มเรียนในเทอมกันยายนปี 2563

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ลิงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัยด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ขั้นตอนที่ 3: สมัครทุนการศึกษาตามขั้นตอนที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอนที่ 4: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง

ขั้นตอนที่ 5: ทุนการศึกษาจะได้รับโดยตรงจากมหาวิทยาลัย หลังจากได้ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยที่มอบทุน GREAT ในประเทศไทย

Anglia Ruskin University

มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin (ARU) เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษารุ่นใหม่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในส่วนตะวันออก ของอังกฤษ ประกอบด้วย 4 คณะวิชา และสถาบันวิจัยอีก 7 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ในสองวิทยาเขตในเมือง Cambridge และ Chelmsford

ARU เป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 18,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 185 ประเทศทั่วโลก ได้รับการยกย่องจาก Times Higher Education (THE) ให้เป็นหนึ่งใน Top 350 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และ Top 40 ของสหราชอาราจักร

เราไม่หยุดพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรม และความพยายามที่จะปลูกฝังทักษะเหล่านี้ไปยังนักศึกษาของเราผ่านการเรียนรู้และงานวิจัย

มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ในโครงการ GREAT Scholarship มูลค่า £10,000 สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

https://aru.ac.uk/student-life/help-with-finances/scholarships

Bangor University

มหาวิทยาลัย Bangor ตั้งอยู่ในเมืองบังกอร์ทางชายฝั่งตอนเหนือของประเทศเวลส์ ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่น่ามาศึกษาต่อมากที่สุดในสหราชอาณาจักร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองด้านการเรียนการสอนจากการประเมินของหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐบาล ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลทางวิชาการอย่างเยี่ยมยอด มีบุคคลากรด้านการสอนและสนับสนุนที่พร้อมช่วยเหลือคุณ

มีสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง และเป็นสังคมเมืองใหญ่แต่ไม่วุ่นวายจนเกินไป นักศึกษาสามารถเข้าชม Pantio Arts and Innovation Centre รวมถึงโรงละครซึ่งจะมีคณะละครระดับมืออาชีพที่สับเปลี่ยนมาเปิดการแสดงเป็นประจำและโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้นักศึกษาได้มาเปิดประสบการณ์ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติกว่า 2,500 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีกว่า 300 ชมรม จะทำให้คุณได้ทั้งเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมหาวิทยาลัย Bangor มอบทุนการศึกษา 1 ทุน ในโครงการ GREAT Scholarship มูลค่า £10,000 สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

https://www.bangor.ac.uk/international/future/great-scholarship-ug.php

Durham University

มหาวิทยาลัย Durham เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ก้าวทันยุคสมัย แต่ทว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1832 ได้รับการยกย่องจาก QS World Rankings 2020 ให้เป็น Top 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 200 หลักสูตร ปริญญาโท 130 หลักสูตร และการทำวิจัยใน 25 คณะวิชา

นอกจากนี้ Durham ยังเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของประเทศที่มีประสบการณ์ในการรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์จากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาต่อยอดทางวิชาการที่นี่ กว่า 40% ของบุคคลากร และ 30% ของนักศึกษาเป็นชาวต่างชาติ สิ่งนี้ทำให้สถาบันมีมุมมองที่มีความเป็นสากล ศิษย์เก่าของสถาบันมรอยู่ทุกที่ และมักเป็นทรัพยากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านงานหรือกิจกรรมด้านการประกอบการ การกุศล กีฬา วิทยาศาสตร์ และศิลปะ

มหาวิทยาลัย Durham มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ £10,000 ในโครงการ GREAT Scholarship สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2020/21 โดยเป็นทุนปริญญาโทสำหรับผู้เรียนจากประเทศไทย 1 ทุน ในสาขาวิชาธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

https://www.dur.ac.uk/study/pg/finance/funding/bursaries/scholarships/

Oxford Brookes University

มหาวิทยาลัย Oxford Brookes มีวิธีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใครโดยยึดหลักแนวคิดแบบ Fairtrade เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ในการจัดอันดับ Top 50 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (โดย QS 2020) นอกจากนี้ Times Higher Education Young University Rankings 2019 ยังยกให้เป็นที่หนึ่งของประเทศด้านงานวิจัย และได้รับรางวัล National Teaching Fellowships สำหรับบุคคลากรถึง 11 คน

เมืองอ็อกซฟอร์ด ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองการศึกษา เป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์ และการค้นพบใหม่ ๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัย Oxford Brookes มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

https://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/postgraduate-finance—international-students/funding-options-for-postgraduate-international-students/

University of Derby

มหาวิทยาลัย Derby ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองด้านการเรียนการสอน (Teaching Excellence Framework 2017) และอยู่ใน Top 30 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสหราชอาณาจักร (Guardian University Guide 2020) เปิดสอนหลักสูตรอุดมศึกษาที่มีรายวิชาให้เลือกมากมาย เปิดสอนในสองวิทยาเขตคือเดอร์บี้และบักซ์ตัน

เราใช้งบประมาณราว £200 ล้านปอนด์ ในช่วงเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมาในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน อาทิ STEM Centre, Forensic Training Facility และ NHS-standard hospital ward

มหาวิทยาลัย Derby เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวในเดอร์บี้ไชร์ เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ เช่น การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เข้ากับบริบทของธุรกิจในท้องถิ่น รวมถึงระดับชาติ และระดับโลก

มหาวิทยาลัย Derby มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน มูลค่า £11,000 สำหรับนักศึกษาไทยที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

https://www.derby.ac.uk/study/fees-finance/scholarships/great-scholarships-2020/

University of Kent

นักเรียนจากทวีปเอเชียที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย Kent (นักศึกษาจีน 300 คน ไทย 70 คน และตุรกี 100 คน) พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอน การทำวิจัย และที่ตั้งวิทยาเขตในชนบทอันสวยงามของแคนเทอร์บูรี่ เมดเวย์ และในทวีปยุโรป สิ่งเหล่านี้ล้วนมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้เรียน เปิดสอนในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และเป็นเสมือนบ้านที่อบอุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่มาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Kent มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน มูลค่า £10,000 สำหรับนักศึกษาไทยที่สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

https://www.kent.ac.uk/scholarships/search/

University of South Wales

มหาวิทยาลัย South Wales คือหนึ่งในสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหราชอาณาจักร ที่เปิดรับนักศึกษาให้เข้ามาเรียนรู้วิชาการ และทำสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน เพราะนอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศการเรียนที่เป็นมิตร แต่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนชั้นนำ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษายามต้องการ

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเซาท์เวลส์ ประเทศสหราชอาณาจักร และยังมีวิทยาเขตในเมืองคาร์ดิฟ นิวพอร์ท และพอนติพริด

มหาวิทยาลัย South Wales มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ในโครงการ GREAT Scholarship 2020 มูลค่า £10,000 สำหรับนักศึกษาไทยที่สมัครเรียน (ไม่จำกัดสาขา)

https://www.southwales.ac.uk/international/fees-scholarships/international-scholarships/

University of Sussex

มหาวิทยาลัย Sussex เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการผลิตงานวิจัย ตั้งอยู่ในเมืองไบรตัน ที่มีชื่อเสียงเรื่องความมีชีวิตชีวา ติด Top 150 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก (The Times Higher Education World University Rankings 2020) และยังเป็นสถาบันด้าน Development Studies ชั้นนำของโลกอีกด้วย (ข้อมูลโดย QS world ranking by subject 2019)

ปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งหมดกว่า 18,500 คน ที่มาจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองให้กับผู้เรียนโดยอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัย Sussex มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ในโครงการ GREAT Scholarship 2020 มูลค่า £10,000 สำหรับนักศึกษาไทยที่สมัครเรียน (ไม่จำกัดสาขา)

https://www.sussex.ac.uk/study/fees-funding/masters-scholarships/view/1100-Sussex-GREAT-Scholarship-Thailand

University of Warwick

มหาวิทยาลัย Warwick เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ถือกำเนิดจากความร่วมมือของ City of Coventry และ County of Warwickshire เปิดเป็นสถานศึกษาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1965 ด้วยจำนวนนักศึกษา 450 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดราว 26,500 คน ในสี่คณะวิชา รวมถึงศูนย์วิจัยและสถาบันย่อยต่าง ๆ ในกำกับอีกราว 70 แห่ง และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการต่อไป ได้รับการยกย่องจาก The Graduate Market in 2018, High Fliers Research Ltd. ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรและระดับโลก

มหาวิทยาลัย Warwick มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ในโครงการ GREAT Scholarship 2020 มูลค่า £15,000 สำหรับนักศึกษาไทยที่สมัครเรียน

http://warwick.ac.uk/io/admissions/finance/scholarships/great_scholarship_thailand

แหล่งขัอมูลทุนการศึกษา