ทุน Franco-Thai 2020 ระดับปริญญาโท-เอก

ทุน Franco-Thai 2020

ทุน Franco-Thai 2020 ทุนระดับปริญญาโท-เอก ไม่จำกัดสาขา หลักสูตร และสถาบัน

มูลค่าทุนการศึกษา

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร ไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน) ได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สัญชาติไทย
– อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2562)

ปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ 2020

ที่มา https://www.francothai-science.com/scholarships/