มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ DAAT ให้ทุนปริญญาโท ปี 2564

ทุนปริญญาโท DAAT 2564
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาหลักสูตร นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ให้กับ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT จำนวน 1 ทุน มูลค่า 302,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่สนใจเเละมีความตั้งใจจริง เพื่อสมัครแข่งขันชิงทุนการศึกษานี้

รายละเอียดการรับสมัคร/จัดส่งเอกสารหลักฐาน

1) ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV หรือประวัติใน Linkedin)
2) สื่อแนะนำตัวเองผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลชนิดใดๆก็ได้ (Youtube, Facebook, Blog หรืออื่นๆ)
3) ตัวอย่างผลงานที่เคยทำ (ถ้ามี)
4) เหตุผลที่คณะกรรมการสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ควรเลือกมอบทุนให้แก่ท่าน
ส่งมาทางอีเมล์ที่ [email protected]   subject email : ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 18 มิ.ย. 64 (22.00 น.)

กำหนดการสมัครและคัดเลือก

– ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ 22 พ.ค. – 18 มิ.ย. 64 (หมดเขตส่งเอกสารเวลา 22.00 น. ของวันที่ 18 มิ.ย. 64)
– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 21 มิ.ย. 64
– สอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ วันที่ 23-24 มิ.ย. 64
– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 25 มิ.ย. 64
– เริ่มเรียนเทอมแรก กรกฎาคม 2564 (ปฐมนิเทศ วัน 3 กรกฎาคม 64 )
เรียนทุกวันเสาร์ 9.00 – 20.00 เป็นเวลา 1 ปีเต็ม
สอนโดยทีมงานคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสื่อสารดิจิทัล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ https://bit.ly/345BEwa
เมื่อจบการศึกษาแล้วท่านจะได้รับพิจารณาเข้าร่วมงานในบริษัท Digital Agency ชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลา 1 ปี