ทุน DAAD Scholarship ระดับปริญญาโท เรียนที่ AIT ปี 2022

ทุน DAAD Scholarship at AIT
ทุนการศึกษา DAAD จากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) เป็น ทุนเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาในหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้ที่มีอาชีพด้านการสอนหรือการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลักสูตรปริญญาโทสองปีที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สำนักวิชา/คณะ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา (SERD) มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมระบบการศึกษาที่เป็นสากลในระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการเสริมศักษยภาพต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ

  • การจัดการด้านการวางแผนพัฒนาและนวัตกรรม (DPMI: Development Planning Management and Innovation)
  • เพศสภาพศึกษาและการพัฒนา (GDS: Gender and Development Studies)
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (NRM: Natural Resources Management)

ประเทศที่มีสิทธิ์ในการสมัคร

กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนมาร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ติมอร์ตะวันออก, ไทย และเวียดนาม

การรับสมัคร

ก่อนปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2564

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา