ทุนปริญญาโท DAAD ณ มหาวิทยาลัย Göttingen เยอรมนี

ทุนปริญญาโท daad epos
ทุนปริญญาโท DAAD EPOS สาขา Development Economics ณ มหาวิทยาลัย Göttingen ประเทศเยอรมนี ??️ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 2 ปี  เป็นทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดการสมัคร https://www.uni-goettingen.de/de/572462.html

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา


Please follow the provided links for all information regarding application and admission to the MA Development Economics through DAAD EPOS scholarship.
Please note that as an EPOS scholarship holder you can only start the programme in the winter term (October) of each year and applications are only possible from October 1 through November 15 of the previous year.

Funded through this programme, the University of Göttingen offers 7-8 scholarships each year for students from developing countries. The scholarship consists of monthly payments o €750, full insurance coverage, and travel allowance as well as an intensive German language course prior to the programme start. Furthermore, students with children can apply for additional funds to secure their living expenses.