Carnegie Mellon University ให้ทุนป.โท-เอก มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

ทุนปริญญาโท CMKL ออสเตรเลีย
Carnegie Mellon University (มหาวิทยาลัย คาร์เนกี เมลลอน) มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น #1 ในด้าน AI และ Computer Engineering and Science เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ววันนี้

โดยจะเปิดให้สมัครในหลักสูตร “วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์” (Electrical and Computer Engineering) และ “นวัตกรรมการบันเทิง” (Entertainment Innovation Center) รวมถึงมีทุนการศึกษามูลค่ากว่าสิบล้านบาทให้สำหรับผู้สนใจอีกด้วย คลิกดูรายละเอียดได้เลย https://scholarship.cmkl.ac.th/general

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2563 (ปริญญาเอกปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2562) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmkl.ac.th หรือโทร. 065 878 5000

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา