ทุน CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2020/2021 ระดับป.โท-เอก

ทุน CHINA-AUN SCHOLARSHIP
CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2020/2021

กระทรวงศึกษาธิการจีน (Ministry of Education of P.R. China) ประกาศให้ทุน “China-AUN Scholarship 2020-2021” แก่นักศึกษาจากชาติอาเซียน รวมทั้งนักศึกษาชาวไทย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2020-2021 รวมกว่า 30 ทุน

ระยะเวลาการรับทุน

  • นักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
  • นักศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีสัญชาติไทย
– การสมัครระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
การสมัครระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

ทุนที่จะได้รับ

– ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าห้องปฏิบัติการ ค่าการฝึกงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ประกันสุขภาพ
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับนิสิตปริญญาโท หรือนิสิตปริญญาเอก
– ค่าเดินทางภายในประเทศจีน

หมดเขตรับสมัคร

31 มกราคม 2563

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา


The Chinese Government Scholarship-AUN Program is a full scholarship established by the Ministry of Education of the People’s Republic of China for the ASEAN University Network (AUN) to sponsor students, teachers, and scholars from ASEAN nations to study in China and to enhance the academic exchange and mutual understanding between China and ASEAN members. There are 30 scholarships offered annually and it only supports graduates.

Scholarship Overview:

  • Full Scholarship covers tuition fee, accommodation, monthly stipend and medical insurance
  • This scholarship supports graduate students for both English-taught and Chinese-taught programs in China. (Master and Doctoral programs)
  • Application Period: Now – 31 January 2020

Eligibility

1. Applicants must be a citizen of an ASEAN member country (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam), and be in good health.
2. The requirements for applicants’ degree and age are that applicants must:
– be a bachelor’s degree holder under the age of 35 when applying for the master’s programs;
– be a master’s degree holder under the age of 40 when applying for the doctoral programs.

Duration

This scholarship supports master’s students for no more than 3 academic years or doctoral students for no more than 4 academic years. It covers major study and Chinese language study.

if you still have any question, please contact

Mr. Chawanvit Panprasert
ASEAN University Network Secretariat
17th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building,
Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan,
Bangkok 10330 THAILAND
Email: [email protected]
Tel: +662-215-3640 ext. 105 (*Working hours: Monday to Thursday 10.00-19.00 ONLY!*)