ทุนชีฟนิ่ง Chevening 2021/2022

Chevening scholarship 2019 2020
เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลอังกฤษ โดยอาศัยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและองค์กรร่วมสนับสนุนอื่นๆ ทุนชีฟนิ่งสนับสนุนการศึกษากว่า 14,000 หลักสูตรในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกว่า 150 แห่ง โดยจะมอบให้กับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ที่ต้องการที่จะเรียนต่อปริญญาโท ในสาขาใดก็ได้ ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติ

 1. เป็นพลเมืองไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA 3.00 ขึ้นไป
 3. ต้องมีผลสอบ IELTS overall 6.5
 4. มีประสบการณ์การทำงานจากงานประจำ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2,800 ชม.
 5. ต้องสมัครหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 3 ที่ ไม่สมัครซ้ำกัน และต้องได้การตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer)
 6. ต้องได้ผลสอบภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขของทุน
 7. ต้องมีความตั้งใจที่จะกลับประเทศไทย หลังจากจบการศึกษาทันที

มูลค่าของทุนการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าที่พักเเละค่ากินอยู่รายเดือน
 • ค่าทำงานวิจัย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมสนามบิน เเละ ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าเดินทางสำหรับการไปสัมภาษณ์ทุน

การสมัครรับทุนการศึกษา Chevening

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 3 กันยายน  – 3 พฤศจิกายน 2563 โดยจะต้องยื่นออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ Chevening โดยตรงที่ https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp

แหล่งที่มาทุนการศึกษา


Chevening in Thailand

Study in the UK, where ideas come alive.

Applications for 2021/2022 Chevening Scholarships are now open until 12:00 (midday) GMT on 3 November 2020.

Chevening is the UK Government’s global scholarship programme that offers future leaders the unique opportunity to study in the UK. These scholarships are awarded to outstanding professionals from all over the world to pursue a one-year master’s degree in any subject at any UK university.

Chevening provides fully-funded scholarships, leaving you free to focus on achieving your academic goals and enjoying the experience of a lifetime. You will live and study in the UK for a year, during which time you will develop professionally and academically, grow your network, experience UK culture, and build lasting positive relationships with the UK.

If you have ambition, leadership potential, and a strong academic background, we encourage you to apply during the application window.

_______________________

Required documents

All Chevening applicants must submit their education documents, references, and one unconditional UK university offer. The deadlines for these required documents are in the application timeline. Use the ‘update my application’ button above to upload them.

If you are eventually conditionally selected for a Chevening Scholarship, it is essential that you have submitted these documents in order to remain in the process.

Selection updates and timelines

If you applied for a 2021/2022 Chevening Scholarship you will receive email updates about your application status at each step of the selection process. You can also check your status on the online application system. Log in using the details you registered with. Take a look at the Chevening application timeline and our FAQs for a better understanding of the upcoming stages of the selection process.

Feedback

Due to the large number of applications received, we are unable to provide individual application status updates or feedback to unsuccessful applicants. Please do not contact your British embassy or high commission with application enquiries.

Application guidance

You may wish to review the guidance below to help you with the next steps.