ทุน Chevening Scholarship ปี 2023/2024

Chevening Scholarships
picture from https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

Chevening Scholarship ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาจากทั่วโลกผู้ที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนจากสาขาวิชาต่างๆ ได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ระยะเวลา 1 ปี ทุน Chevening เป็นทุนให้เปล่าจากทางรัฐบาลอังกฤษ ไม่มีข้อผูกมัดผู้รับทุนใดๆ นอกจาก หลังจบการศึกษาผู้รับทุนจะต้องเดินทางกลับมาทำงานยังประเทศของตนเองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

มูลค่าของทุนการศึกษา

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าที่พักเเละค่ากินอยู่รายเดือน
 • ค่าทำงานวิจัย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมสนามบิน เเละ ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าเดินทางสำหรับการไปสัมภาษณ์ทุน

คุณสมบัติ

 1. เป็นพลเมืองไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA 3.00 ขึ้นไป
 3. ต้องมีผลสอบ IELTS overall 6.5
 4. มีประสบการณ์การทำงานจากงานประจำ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2,800 ชม.
 5. ต้องสมัครหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 3 ที่ ไม่สมัครซ้ำกัน และต้องได้การตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer)
 6. ต้องได้ผลสอบภาษาอังกฤษ ตรงตามเงื่อนไขของทุน
 7. ต้องมีความตั้งใจที่จะกลับประเทศไทย หลังจากจบการศึกษาทันที

การสมัครรับทุนการศึกษา Chevening

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2566 โดยจะต้องยื่นออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ Chevening

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา