บสก. ให้ทุนเรียนป.โท ยุโรป อเมริกา ปี 2561

ทุนปริญญาโท บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับบุคคลทั่วไป) เพื่อไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน

ข้อมูลทุน 

  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาในทวีปยุโรป (สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์) จำนวน 1 ทุน และประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 1 ทุน
  • หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของบริษัท  บริหารธุรกิจ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ / การตลาด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เป็นสถาบันการกศึกษาที่ ก.พ. ได้เคยให้การรับรอง

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

หรือศึกษาข้อมูลเพิมเติมได้ที่ http://www.bam.co.th/