บสก ให้ทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2563

ทุนปริญญาโท บสก
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -บสก เปิดรับสมัครสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) **Full Scholarship**

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Bangkok Commercial Asset Management Scholarship Students

เปิดรับสมัครสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ณ ประเทศในทวีปยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

บริหารธุรกิจ/ การเงิน/ การบัญชี/ เศรษฐศาสตร์/ นิติศาสตร์/ การตลาด/ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 30 พ.ย. 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา