ทุนรัฐบาลรัฐอาเซอร์ไบจาน 2019

ทุนรัฐบาล Azerbaijan
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน มีโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน สำหรับผู้สมัครจากประเทศสมาชิก Non-Aligned Movement (NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

โดยสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน จะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 800 AZN ต่อเดือน (ประมาณ 14,800 บาท) ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ผ่านการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากประเทศสมาชิก และผ่านกระทรวงการต่างประเทศของผู้ที่สนใจภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aida.az/scholarship หรือติดต่อที่อีเมล [email protected] และ [email protected]โทรศัพท์ (+994 12) 596 93 76 ดาวน์โหลดใบสมัครดังแนบ Click..

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา