ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในระดับปริญญาโท

ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี สาขา Marine Plastic Abatement ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย-AIT

หลักสูตรมหาบัณฑิต Marine Plastic Abatement (MPA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จึงออกแบบหลักสูตรเป็นปริญญาโท 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 มุ่งเม้นพัฒนาและสร้างผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชีย เพื่อมาต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบการจัดการที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติ: ประเทศกำลังพัฒนา (รวมประเทศไทย)
 2. ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การรับสมัครของเอไอที
 3. ผู้สมัครจบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือเทียบเท่า (GPA >= 2.75)
 4. ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่เอไอทีกำหนด (http://bit.ly/ait-eng-req)

ทุนการศึกษาครอบคลุม

 • ค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่า
 • ทุนวิจัย
 • ค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศบ้านเกิด

ปิดรับสมัคร: 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ https://eecc.ait.ac.th/marine-plastic-abatement

ทุน http://ait.ac.th/admissions/scholarships/jp_oneyear_marineplastic

สมัครได้ที่
https://admission.ait.ac.th

สอบถามรายละเอียดของสาขาและการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
[email protected]