ม.อ.ให้ทุนป.โท-เอก ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ปี 2561

ทุนปริญญาโท เอก อุตสาหกรรมเกษตร 2561คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กำหนดเปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้

จำนวนทุนการศึกษา

ปริญญาโท จำนวนรวม 7 ทุน
ปริญญาเอก จำนวนรวม 3 ทุน

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://agro.psu.ac.th
แล้วส่งใบสมัครที่ คุณมณีทิพย์ ปิยภาณีกุล สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หรือ E-mail : [email protected] หรือโทรสาร 074 558 866