ทุน ป.โท Asian Future Leaders Scholarship 2019-2020

ทุน Asian Future Leaders Scholarship
The 2019-20 Asian Future Leaders Scholarship Program ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ ข้อมูลการรับสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Website

Asian Future Leaders Scholarship Program

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2019

และสามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่

AFLSP Coordinator, International Education and Student Mobility Division

Education Promotion and Student Support Department, Kyoto University

Yoshida Nihonmatsu-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, japan

E-mail : [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา