ทุนรัฐบาลไต้หวัน 2020 Taiwan Scholarship

ทุนรัฐบาลไต้หวัน Taiwan Scholarship 2020
2020 Taiwan Scholarship

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ให้ทุน 2020 Taiwan Scholarship สำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ไต้หวัน รวมกว่า 18 ทุน

ทุนที่ได้รับ

Tuition, miscellaneous expenses, and living allowance(If tuition and miscellaneous expenses exceed a total amount ofNTD40,000, the remaining amount must be paid to the university/college by the student

ระยะเวลาการรับทุน

four years for undergraduate programs, two years for master’s degree programs, and four years for doctorate programs.

กำหนดการรับสมัครทุน

1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา