เปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง ระดับป.โท กว่า 1,500 ทุน

ทุน Chevening Scholarships ระดับปริญญาโท
ภาพจาก http://www.chevening.org/

ชีฟนิ่งเปิดรับสมัครทุนการศึกษาปี 2559/2560 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมถึงวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้

ทุนชีฟนิ่งสมัครได้ที่ www.chevening.org/apply สำหรับประเทศไทยสาขาวิชาที่ให้ความสำคัญระดับต้นในปีนี้ได้แก่ ประชาธิปไตย การปกครองและสิทธิมนุษยชน ประเด็นความขัดแย้ง การค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน และ การลงทุนและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ

ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาชีฟนิ่งจะต้องมีสัญชาติไทยมีประวัติการศึกษาดีเด่นและสามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำได้โดยจะได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปีและได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งกว่า 44,000 คนทั่วโลกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญ

ในปี 2559/2560 นี้รัฐบาลอังกฤษมอบทุนการศึกษาประมาณ 1,500 ทุนทั่วโลกโดยในจำนวนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาไทย 30 ทุน ทุนการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอังกฤษทุ่มเทเพื่อพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำของโลกในอนาคต

นายไมเคิล สก็อต-ไคลน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชีฟนิ่ง ระบุว่า:

ทุนชีฟนิ่งคือเครื่องหมายแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่ผู้ที่เราคัดสรรแล้วว่ามีคุณลักษณะในการจะเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลบนเวทีโลก ผู้รับทุนไม่เพียงแต่จะได้รับการศึกษาระดับชั้นนำของอังกฤษเท่านั้น แต่ยังจะได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายอันทรงพลังของศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่ง เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งประกอบด้วยอังกฤษ และองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนทุนด้วย นักศึกษาทุนชีฟนิ่งจะทั้งได้รับประโยชน์และร่วมสร้างประโยชน์แก่วงสังคมนี้ไปตลอดชีวิต ผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่งปี 2559/2560 นี้ และขอสนับสนุนให้บรรดาผู้นำทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ได้ร่วมสมัครทุนชีฟนิ่งกับเราวันนี้ นี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเลยก็ได้

การได้เป็นผู้รับทุนชีฟนิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้มีความมุ่งมั่นและความสามารถ นี่คือโอกาสอันไม่เหมือนใครในการสัมผัสประสบการณ์ทางวิชาการพร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์และมุมมองทางสังคม และที่สำคัญที่สุด ทุนชีฟนิ่งจะสร้างความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบแก่ผู้ได้รับทุนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ทุนชีฟนิ่งเป็นทุนของรัฐบาลอังกฤษ โดยอาศัยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษและองค์กรร่วมสนับสนุนอื่น ๆ ผู้สมัครที่สามารถแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต กล้าตัดสินใจ และเป็นผู้นำทางความคิด จะได้รับโอกาสไปศึกษาต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี
ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไปและกลับจากอังกฤษ ค่าเล่าเรียน ค่าเตรียมตัวเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบิน

ผู้สมัครทุนชีฟนิ่งในประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

– มีสัญชาติไทย
– มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 ขั้นสูง (Upper second-class honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์ฝึกงานเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 ชั่วโมง
– ได้คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
– ผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทย
– ได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร

ทุนการศึกษาชีฟนิ่งริเริ่มตั้งแต่ปี 2526 และได้พัฒนาจนเป็นทุนการศึกษาชั้นนำระดับโลก ผู้ได้รับทุนชีฟนิ่งนั้นมาจากกว่า 160 ประเทศและดินแดนทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป) ในปี 2558/2559 มีผู้ได้รับทุนไปกว่า 1500 ทุนทั่วโลก ศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งมีอยู่กว่า 44,000 คน ซึ่งต่างเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าที่ทรงอิทธิพลและมีชื่อเสียงอย่างสูงในโลก
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของทุนชีฟนิ่งที่ www.chevening.org

ที่มา https://www.gov.uk/