ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ปี 2560

ทุนการศึกษา fulbright

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทาง คลินิกได้)

ระยะเวลาทุนสูงสุด : 2 ปี

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ www.fulbrightthai.org
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไป ยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือ
ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 Ext. 106
และคุณธลิสา สรารี ลิกานนท์สกุล Ext. 107

ที่มา : http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=819&type=application

 

To continue the mission of promoting mutual understanding between the people of the United States and Thailand through educational exchange, Thailand‑United States Educational Foundation (TUSEF) or “Fulbright Thailand” is glad to announce the annual competition for the Fulbright OPEN COMPETITION SCHOLARSHIP PROGRAM (OC) to qualified Thai individuals for graduate study (master’s and doctoral degrees) in the United States of America in the academic year 2017.

Attached below are the OC 2017 program announcement and application guidelines, containing eligibility requirements and application procedures. Please read carefully. All applicants must submit their online applications at  http://application.fulbrightthai.org and a set of hard-copy documents to Fulbright Thailand by the deadline on or before Monday, April 11, 2016.

For further questions beyond this announcement, you may email [email protected] or call 0-2285-0581-2, Ms. Supawaree Patravanich at ext. 106 or Ms. Talisa Likanonsakul at ext. 107 during our office hours, Monday-Friday, 8:30 am – 4:30 pm.

Source : http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=819&type=application