ทุน Franco-Thai 2018-2019

ทุน Franco-Thai 2018-2019

ทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

– ทุนแบบไม่เต็มจำนวน

– ทุนแบบเต็มจำนวน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน

ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

ระยะเวลา

สำหรับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท) อย่างไรก็ตามบางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี

สำหรับปริญญาเอก จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนต้องทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ตั้งใจไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทและเอก
  • ทักษะภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม

  • ความเป็นเลิศทางการศึกษา ประวัติผลการเรียน
  • แรงจูงใจและเป้าหมายของผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

ทุนการศึกษา Franco-Thai เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากเอกสารเท่านั้นจะได้รับเรียกเข้าสัมภาษณ์

**ทุนนี้เปิดให้ส่งเอกสารและสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

CampusFrance Thailand สถานทูตฝรั่งเศส
[email protected]
02 627 2160

ที่มา : http://www.thailande.campusfrance.org/