ทุนฟุลไบรท์ ระดับปริญญาโท-เอก ปี 2561

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS (Open Competition Scholarship Program, OC) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 ทุน (โดยกำหนดให้ภูมิภาคต่างๆ จำนวน 4 ทุน) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ สำหรับสาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์ ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิก สามารถสมัครได้

ระยะเวลาทุนสูงสุด : 2 ปี (สำหรับระดับปริญญาเอก จะได้รับการพิจารณาแนะนำ/จัดหาทุนเพิ่มเติม)

ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ www.fulbrightthai.org
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไป ยังมูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือ
ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 Ext. 106
และคุณธลิสา สรารี ลิกานนท์สกุล Ext. 107

To continue the mission of promoting mutual understanding between the people of the United States and Thailand through educational exchange, Thailand‑United States Educational Foundation (TUSEF) or “Fulbright Thailand” is glad to announce the annual competition for the FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS (Open Competition Scholarship Program, OC) to qualified Thai individuals for graduate study (master’s and doctoral degrees) in the United States of America in the academic year 2018.

Attached below are the TGS 2018 program announcement and application guidelines, containing eligibility requirements and application procedures. Please read carefully. All applicants must submit their online applications (link provided below) and a set of hard-copy documents to Fulbright Thailand by the deadline on or before Monday, April 3, 2017.
Online application: http://application.fulbrightthai.org

For further questions beyond this announcement, you may email [email protected] or call 0-2285-0581-2, Ms. Supawaree Patravanich at ext. 106 or Ms. Talisa Likanonsakul at ext. 107 during our office hours, Monday-Friday, 8:30 am – 4:30 pm.