ทุนปริญญาโท OFID 2018

OFID scholarships ทุนปริญญาโท
ทุนการศึกษาของ OFID ให้การสนับสนุนนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความความรู้ความสามารถที่โดดเด่น จากประเทศกำลังพัฒนา และต้องการศึกษาปริญญาโทในด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนดังนี้ :

– ค่าเล่าเรียนทั้งหมด
– ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สถาบันการศึกษากำหนด
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
– ประกันสุขภาพการย้ายถิ่นฐาน
– ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทาง
– ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับหนึ่งปี

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา :

– เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (การลดความยากจน พลังงาน และการพัฒนาที่มีความยั่งยืน)
– สภาพแวดล้อม (desertification)
– สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องมีอายุระหว่าง 23 – 32 ปี ในขณะที่ยื่นใบสมัคร
– ต้องกำลังจะสำเร็จหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
– ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำสุด 3.0 หรือสูงกว่า ในระบบการให้คะแนน 4.0 หรือเทียบเท่า
– ต้องผ่านการคัดเลือก จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง สำหรับปีการศึกษาที่กำลังจะเริ่มเรียน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน 2018 และต้องรักษาสถานะเต็มเวลา ในหลักสูตรปริญญาโท
– ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติของประเทศกำลังพัฒนา
–  ต้องเลือกหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสำคัญของ OFID เช่นที่ระบุไว้ในข้างต้น

วิธีการสมัคร:

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับเกณฑ์การมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ OFID Scholarship ก่อนการสมัคร
– ในการสมัครคุณต้องลงทะเบียน และกรอกใบสมัครพร้อมทั้งอัปโหลดเอกสารสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมดเขตรับสมัคร:

4 พฤษภาคม 2018

แหล่งทุนการศึกษา


OFID (The OPEC Fund for International Development) is pleased to announce that qualified applicants who have obtained or are on the verge of completing their undergraduate degree and who wish to study for a Master’s degree are welcome to apply for the OFID Scholarship 2018/2019.

The Application Portal will be open until May 4, 2018.

Overview

OFID scholarships will be awarded to candidates for master’s degree studies. Applicants must be from a developing country (except OFID Member Countries), and he/she must first obtain admission to pursue a Master’s degree studies in a relevant field of development, from any recognized university/college in the world.

Through its scholarship scheme, OFID aims to help highly motivated, highly driven individuals overcome one of the biggest challenges to their careers – the cost of graduate studies. The winners of the OFID Scholarship Award will receive a scholarship toward the completion of a Master’s degree, or its equivalent, at an accredited educational institution, starting in the autumn of the academic year 2018/2019.

Beware of scams implying association with OFID!

There are various fraudulent schemes whose authors purport to be OFID personnel or agents, or otherwise associated with OFID.

Please be aware that OFID does not:

  • conduct lotteries or offer prizes;
  • extend any type of loans or grants directly to individuals;
  • charge any fees for: job, grant or scholarship applications; attending seminars and conferences; or before a legal agreement is concluded between OFID and a beneficiary of its financial assistance;
  • have offices outside of its headquarters in Vienna, Austria;
  • request for personal, business or confidential information as a precondition for any financial assistance it provides.