ทุนป.โท-เอก-วิจัย ณ ฝรั่งเศส ปี 2018

ทุนปริญญาโท เอก Make our Planet Great Again
ทุนด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก (Post-doc)

ด่วนที่สุด!! ทุนมาใหม่!!! ทุนเรียนต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก และทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก(Post-doc) โดยรัฐบาลฝรั่งเศส สาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องนโยบายและวิสัยทัศน์ “Make Our Planet Great Again” ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel MACRON

ทุนระดับปริญญาโท 1-2 ปี (ประมาณ 50 ทุน จากทั่วโลก)
https://www.campusfrance.org/en/master-s-excellence-grants

ทุนระดับปริญญาเอก แบบCo-Finance ระยะ 3 ปี (ประมาณ 20 ทุน จากทั่วโลก)
https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-3-year-doctoral-contracts

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก Post-doc แบบ Co-Finance ระยะ 1-2 ปี (ประมาณ 20 ทุน จากทั่วโลก)
https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-12-to-24-month-postdoctoral-research-contracts

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก Post-doc ระยะสั้น 14 วัน ถึง 5 เดือน (ประมาณ 40 ทุนจากทั่วโลก)
https://www.campusfrance.org/en/short-stays-14-days-to-5-months-for-foreign-researchers

ขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด
https://www.campusfrance.org/en/how-to-apply-for-the-make-our-planet-great-again-programs

เปิดสมัครแล้ววันนี้ 12 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2561  และจะประกาศผลสัปดาห์ที่ 18 มิถุนายน 2561

หาหลักสูตร (Master)
http://taughtie.campusfrance.org

หลักสูตร สถาบันวิจัย ระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก (Ph.D. / Post-doc)
https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูที่ https://www.campusfrance.org/en/make-our-planet-great-again-launch-of-4-subsidies-programs

มีคำถามโปรดติดต่อ [email protected] เท่านั้น!!

แหล่งข้อมลทุนการศึกษา