ทุนป.โท กฎหมาย ณ Cornell Law School

ทุนปริญญาโท cornell

ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายฯ

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน

การรับสมัครสอบ

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th
  • ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thethaibar.or.th/