ทุนป.โท RSM non-EEA Scholarship of Excellence

ทุนปริญญาโท RSM non-EEA Scholarship of Excellence

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) ให้ทุนการศึกษาบางส่วนในระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษานอกกลุ่มประเทศสมาชิกยุโรป (non-EEA) ที่มีผลการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วน (ประมาณ 30-70%) ของค่าเล่าเรียนของนักศึกษา non-EEA โดยจะได้รับทุนจำนวน 1 ปีการศึกษา (สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

Accounting & Financial Management Business Information Management Finance & Investments Finance & Investments Advanced Global Business & Sustainability Human Resource Management Management of Innovation Marketing Management Master in Management Organisational Change & Consulting Strategic Entrepreneurship Strategic Management Supply Chain Management

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และมีผลคะแนน GMAT score ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันี่ 1 มีนาคม 2561 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 เมษายน 2561

ลิงค์ที่มาทุนการศึกษา