ทุนป.โท Australia Awards-ASEAN Scholarships 2019

ทุนปริญญาโท Australia Awards-ASEAN Scholarships
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Australia Awards ASEAN Scholarship สำหรับประเทศอาเซี่ยนที่ไม่ได้อยู่ใน Agreement ของทุน Australia Awards ตามปกติ โดยขยายให้ทุนแก่ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเพิ่มเติม คือ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเป็นทุนในระดับปริญญาโท ในกลุ่มสาขาวิชา Political-Security  Economic  และ Socio-Cultural

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– เป็นประชากรของประเทศบรูไน, สิงคโปร์ , มาเลเซีย และไทย
– มี IELTS 6.5 โดยไม่มี band ไหนต่ำกว่า 6.0 (มีคะแนน TOEFL, PTE Acadmic ที่เทียบเท่า)
– จบปริญญาตรีแล้วในกรณีสมัครทุนเรียนโท
– สามารถได้รับการตอบรับเข้าไปเรียนในยูที่ตั้งใจขอทุนได้
– ตอบคำถามทั้งหมดในฟอร์มที่ทางทุนกำหนด
– เข้าร่วม pre-departure training ในอินโดนิเซียก่อนเดินทางเข้าออสเตรเลีย (Monday-Friday 8.00-16.00)

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ และจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 April 2018 , 12.00PM เวลา Jakarta

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา