ทุนปริญญาโท Royal Thai Government (RTG)

HM The King’s Scholarships and HM The Queen’s Scholarships

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2018 นี้

ทุนในโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากไทย และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย มาศึกษาและทำวิจัยที่สถาบันเอไอที

ข้อมูลทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ในหลักสูตร School of Engineering and Technology (SET) and School of Management (SOM).  โดยจะมอบให้แก่ผู้สมัครที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยมจากประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มอบให้แก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา School of Environment, Resources, and Development (SERD).

 

His Majesty the King’s Scholarships and Her Majesty the Queen’s Scholarships

The Asian Institute of Technology (AIT) manages a number of Master’s level scholarships provided by the Royal Thai Government (RTG) to qualified candidates with excellent academic qualifications from Thailand and other Asian countries. The scholarships provide an opportunity for students of diverse background from all countries in Asia to study and do research work together in the truly international environment at AIT and to build a good foundation for international understanding among people of Asia.


His Majesty the King’s Scholarships

This scholarship is granted to qualified candidates with excellent undergraduate achievements from any Asian country to pursue a Master Degree in any of the disciplines offered at School of Engineering and Technology (SET) and School of Management (SOM).


Her Majesty the Queen’s Scholarships

This scholarship is granted to qualified candidates with excellent undergraduate achievements from any Asian country to pursue a Master’s degree in the environmental-related field offered at the School of Environment, Resources, and Development (SERD).


Eligibility

Applicants must meet the following criteria:

  • Thai national or other nationalities in the Asian region.
  • Graduated in related fields from an accredited institution.
  • Have a high proficiency in English as required by AIT
  • Applicants in Thailand can also take the AIT English Test administered by the AIT Language Center
  • Have a good education record in a 4-year undergraduate program
    • From universities with QS Ranking within 1,000 or better with cGPA 3.0 and above (or equivalent) or
    • From other universities with cGPA 3.5 and above (or equivalent)

Coverage

Each scholarship award covers tuition fees, accommodation, and a bursary for living expenses in AIT’s residential campus, for the entire period of the 22-month master degree program.

Application Deadline: 31 March 2018

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ait.ac.th