ทุนจากมหาวิทยาลัยดังจากอังกฤษ Westminster University

ทุนจากมหาวิทยาลัยดังจากอังกฤษ Westminster University ทุนปริญญาโทกว่า 84 ทุนเลย พร้อมแล้วไปดูรายละเอียดกัน
Westminster University กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทปีการศึกษา 2015 ภาคเรียนเดือนกันยายนอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้วการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของที่นี่จะไม่มีกำหนดเวลาปิดรับ สมัคร แต่ว่าถ้านักศึกษาต้องการขอทุนด้วยนั้น ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2015 เท่านั้น ซึ่งการจะสมัครทุนได้ต้องสมัครเรียนเข้าเรียนซะก่อน ฉะนั้นทางที่ดีควรรีบสมัครเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ เพื่อที่จะได้สมัครทุนได้ทันกำหนด

Westminster University แจกทุนป.โทกว่า 84 ทุนทุกสาขา
ชี้แจงเรื่องทุนของ Westminster University

1. ผู้ที่จะสมัครขอทุนของ Westminster University ได้ คือผู้ที่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรเต็มเวลากับ Westminster University เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วไม่สามารถขอทุนได้
3. ผู้ที่เคยได้ทุนไปเรียนในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะระดับการศึกษาใดก็ตาม ไม่สามารถขอทุนได้
4. ทุกคนมีสิทธิสมัครได้เพียง 2 ทุนเท่านั้น
5. ทุนที่รวบรวมมาให้นี้คือทุนสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย และต้องการความช่วยเหลือทางการเงินในการศึกษาต่ออย่างแท้จริง
6. ควรเลือกสมัครทุนที่ตัวเองมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเท่านั้น เพราะถ้าไม่ได้ทุนที่ขอไป คณะกรรมการจะไม่นำไปพิจารณาในทุนอื่นๆ ต่อให้
7. หากไม่ได้รับทุนสำหรับเทอมกันยายน 2015 ต้องรอสมัครใหม่ในรอบกันยายน 2017
Westminster University แจกทุนป.โทกว่า 84 ทุนทุกสาขา

Full Scholarships

ทุนประเภท Full Scholarships เป็นทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี ซึ่งรวมค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และตั๋วเครื่องบินไป-กลับไว้ด้วย
Vice-Chancellor’s Scholarship
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Colin Matheson Scholarship
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Geoffrey Copland Scholarship
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

International Students House Scholarships
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 2 ทุน

Social Sciences and Humanities Excellence Scholarship
หลักสูตร: หลักสูตรใดก็ได้ในคณะ Faculty of Social Sciences and the Humanities
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Break the Silence Scholarship
หลักสูตร: หลักสูตรปริญญาโทแบบ Taught หรือ Research ในเรื่องการยุติความรุนแรงต่อสตรี
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Science and Technology Excellence Scholarships
หลักสูตร: หลักสูตรใดก็ได้ในคณะ Faculty of Science and Technology
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Westminster Business School Excellence Scholarships
หลักสูตร: หลักสูตรใดก็ได้ใน Westminster Business School ยกเว้นหลักสูตร MBA
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Media, Arts and Design Excellence Scholarships
หลักสูตร: หลักสูตรใดก็ได้ในคณะ Faculty of Media, Arts and Design
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนทุน: 1 ทุน

Disaster Regeneration Scholarship
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1 และมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือความไม่สงบที่มนุษย์สร้างขึ้น
จำนวนทุน: 1 ทุน

Architecture and the Built Environment Excellence Scholarship
หลักสูตร: Architecture and Environmental Design MSc, Building Information Management MSc, Interior Design MA, International Planning and Sustainable Development MA, Urban Design MA
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Full Fee Scholarships
ทุนประเภท Full Fee Scholarships คือทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Westminster Full Fee Scholarships
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Languages Scholarship
หลักสูตร: Bilingual Translation MA, International Liaison and Communication MA, Technical and Specialised Translation MA, Translation and Interpreting MA, TESOL MA
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน

Graduate Diploma Scholarship
หลักสูตร: Graduate Diploma in Law, Graduate Diploma in Psychology
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 2
จำนวนทุน: 1 ทุน

Westminster Law School Scholarship
หลักสูตร: Masters of Law
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: 1 ทุน
Westminster University แจกทุนป.โทกว่า 84 ทุนทุกสาขา

50% Fee Awards
ทุนประเภท 50% Fee Awards คือทุนค่าเล่าเรียน 50% ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใด

Westminster Half Fee Scholarships
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 2
จำนวนทุน: 6 ทุน

Westminster 175 Scholarships
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 2
จำนวนทุน: มากกว่า 30 ทุน

Partial Tuition Fee Awards
ทุนประเภท Partial Tuition Fee Awards คือทุนค่าเล่าเรียนมูลค่าต่ำกว่า 50% ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใด

MBA Scholarships
หลักสูตร: MBA
มูลค่าทุน: พิจารณาจากผลการเรียนและความสามารถ แต่สูงสุดไม่เกิน 50% ของค่าเรียน
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 2 และมีโอกาสก้าวหน้าในการงาน
จำนวนทุน: 1 ทุน
Westminster 175 Part Fee Scholarships
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
มูลค่าทุน: 3,500 ปอนด์
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 2
จำนวนทุน: มากกว่า 25 ทุน

Westminster Part Fee Scholarships
หลักสูตร: ทุกหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เปิดสอนใน Westminster University
มูลค่าทุน: 3,000 ปอนด์
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 2
จำนวนทุน: 6 ทุน

Open Society Foundation Scholarship
หลักสูตร: MA in Diversity and the Media
มูลค่าทุน: พิจารณาจากผลการเรียนและความสามารถของแต่ละคน (อาจมากหรือน้อยกว่า 50% ก็ได้)
คุณสมบัติ: จบเกียรตินิยมอันดับ 1
จำนวนทุน: ไม่จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนต่อ (ต้องสมัครเรียนต่อก่อนถึงจะสมัครทุนได้)

– เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จัก
– เกรดเฉลี่ยแตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตรที่สมัคร แต่โดยทั่วไปแล้วต้องมีเกรด 2.60 ขึ้นไปหากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดีมาก หรือ 3.20 ขึ้นไปสำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงรองลงมา
– ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นที่รู้จักต้องมี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป พร้อมประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เป็นผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 ขึ้นไปโดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 5.5 หรือ TOEFL iBT 92 แนนขึ้นไป โดยต้องได้การฟังและการเขียน 17 แนนขึ้นไป การอ่าน 18 แนนขึ้นไป และ การพูด 20 แนนขึ้นไป
สามารถดูวิธีการสมัครเข้าเรียนได้ที่ http://www.westminster.ac.uk/international/countries/thailand เลย

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครทุน และอ่านรายละเอียดทุนจากหนังสือคู่มือได้ที่นี่จ้า
หวังว่าคงไม่งงกันนะ เพราะรายละเอียดเยอะมากจริงๆ แถมมีเงื่อนไขมากมายเต็มไปหมด แต่ถ้ามีข้อสงสัยแนะนำให้อ่านคู่มือทุนจาก link ข้างบนโดยตรงเลยนะ เผื่อพี่ตกหล่นไปบางทุน เสร็จแล้วก็รีบสมัครเรียนด่วนๆ เลย