ทุนการศึกษา KDI School of Public Policy and Management

picture from : http://www.kdi.re.kr/ School of Public Policy and Management เปิดรับสมัครทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและไม่เต็มจำนวนสำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีพ.ศ. 2559 ในด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ สาขาที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย

1. Master of Public Policy (MPP)
2. Master of Development Policy (MDP)
3. Master of Public Management (MPM)
4. Pd.D. in Public Policy
5. Ph.D. in Development Policy (DP)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KDI
– สถาบันการศึกษาในสังกัด Korea Development Institute (KDI) ที่เน้นการสอนภาคทฤษฎี งานวิจัย และการปฏิบัติจริงไว้ด้วยกัน
– สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลีแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจาก Network of Schools in Public Policy, Affairs and Administration (NASPAA) ในปีพ.ศ. 2557
– จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
– นักศึกษาจาก 70 ประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่ KDI ทุกปี โดยร้อยละ 70 ของนักเรียนต่างชาติดังกล่าวมาจากหน่วยงานภาครัฐ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบและสมัครโดยตรงตามรายละเอียดด้านล่างภายในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
KDI School of Public Policy and Management
263 Namsejong-ro, Sejong,339-007, Republic of Korea
Tel: (82-44)550-1281
http://admissions.kdischool.ac.kr/
[email protected]

ที่มา : http://tha.mofa.go.kr/