ทุนการศึกษา Chevening 2018/2019

ทุนการศึกษา Chevening เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ที่ต้องการที่จะเรียนต่อปริญญาโทในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยในสหราช อาณาจักร เป็นระยะเวลา 1 ปี

โดยทุนการศึกษา Chevening ในปี 2018/2019 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 7 สิงหาคม 2017 นี้

การสมัครรับทุนการศึกษา Chevening

จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะต้องยื่นออนไลน์ผ่านทางเวบไซต์ของ Chevening โดยตรงที่ www.chevening.org/apply/

ขั้นตอนหลัก ๆ ในการสมัครทุนการศึกษา

  1. ยื่นใบสมัครออนไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้
  2. กรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร
  3. ผู้สมัครที่ผ่านจะได้รับการพิจารณาอีกครั้งที่สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย
  4. ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งผลว่าผ่านหรือไม่ และผู้ที่ผ่านจะได้รับการเข้ามาสัมภาษณ์ต่อไป
  5. การสัมภาษณ์จะเริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

ผู้สนใจสมัคร สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมตัว และเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครได้ที่ www.chevening.org/apply/

Chevening Scholarships are awarded to outstanding emerging leaders to pursue a one-year master’s at any UK university. The scholarship programme provides a unique opportunity for future leaders, influencers, and decision-makers from all over the world to develop professionally and academically, network extensively, experience UK culture, and build lasting positive relationships with the UK.

A Chevening Scholarship offers financial support along with the opportunity to become part of the highly regarded and influential Chevening global network.

Applicants can choose any course of study at any UK higher education institution. Applications for 2018/2019 scholarships will open in August 2017.

ที่มา  www.chevening.org/apply/ และ www.chevening.org/thailand/