คิง เพาเวอร์ให้ทุนป.โท UK ปี 2561

ทุนปริญญาโท คิง เพาเวอร์
คิง เพาเวอร์ เป็นบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุนที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่น
  4. คะแนน IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า
  5. ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5
  6. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.dmu.ac.uk/documents/international-documents/dmu-international-application-form.pdf
  2. เอกสารประกอบการสมัคร • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรที่จบล่าสุด เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ • สำเนาผลสอบ IELTS • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต) • หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือที่ทำงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
  3. เรียงความ 500 คำ ที่ครอบคลุมประเด็นทั้ง 4 ข้อด้านล่าง • Why should you be awarded a scholarship? • Your understanding of, and passion for, your chosen area of study • How DMU education would benefit you in the future? • How would you make a positive contribution to King Power and DMU?

รับสมัครตั้งแต่ : วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผล: เดือนธันวาคม 2561 โดย DMU จะเป็นคนตัดสินผู้รับเลือกทั้ง 7 คน

ระยะเวลาการศึกษา : ปลายเดือนมกราคม 2562 – พฤษภาคม 2563

หลักสูตรที่เปิดสอน: สามารถตรวจสอบได้ที่ www.dmu.ac.uk/january2019

ส่งใบสมัครที่: [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณชลรัศกมล 02-6778888 ต่อ 1629

แหล่งที่มาทุนการศึกษา