ก.พ.เปิดรับสมัครทุน ทั้งในและต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครข้าราชการและบุคคลากรของรัฐสมัครเข้ารับทุนรัฐบาล/ทุนตามความต้องการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และ 31 สิงหาคม 2559

 

– ทุนรัฐบาลไปศึกษา ในสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2559 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)

– ทุนตามความต้องการ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ต่างประเทศ) ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)

– ทุนตามความต้องการ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนพัฒนาอาจารย์ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับ ให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.ocsc.go.th/scholarship