กรุงเทพให้ทุนป.โท ทั้งในและนอก

ทุนปริญญาโท กรุงเทพมหานคร

โครงการทุนอัมรินทร์

กรุงเทพมหานคร ให้ทุนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ และในประเทศ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือหลักสูตร ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในสาขาที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนากรุงเทพมหานคร

จำนวน ทุนทั้งหมด 11 ทุน (ต่างประเทศ 6 ทุน และในประเทศ 5 ทุน)

ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ การบริหารทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th