ทุนรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2022-2023

ทุนรัฐบาลสวิส Swiss Government Excellence Scholarships
ทุนรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars for the 2022-2023 Academic Year มอบทุนให้บัณฑิตต่างชาติจากทุกสาขา และโอกาสในการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก Ph.D Scholarships, Postdoctoral Scholarships และ Research ในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และ ค่าที่พัก

โดยเลือกเรียน 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยประจำเมืองต่างๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยี หรือสถาบันวิจัยในประเทศ

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ

ค่าเล่าเรียน, ค่าเดินทาง, ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการศึกษา, ค่าตั๋วเครื่องบิน (ขากลับ)

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2564

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา