ทุนป.โท เอก NCCU Elite Scholarship Program ไต้หวัน

ทุนปริญญาโท เอก Elite Scholarship
Source of pic from http://www.nccu.edu.tw/

National Chengchi University ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา NCCU Elite Scholarship Program สำหรับอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ปริญญาโทเป็นเวลา 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี

ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 7 กันยายน 2561 และเปิดรับเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 22 ตุลาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงที่ http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php และ http://nccuadmission.nccu.edu.tw/en/finance/Scholarships

แหล่งที่มาทุนการศึกษา