ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ปี 2562

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ปี 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาค 1/2562 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562) สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

แหล่งทุนการศึกษา