มูลนิธิ Heinrich Böll ให้ทุนปริญญาเอก 2018

ทุนปริญญาเอก มูลนิธิ Heinrich Böll

มูลนิธิ Heinrich Böll เยอรมนี (มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรการเมือง German Green Party (Bündnis 90/Die Grünen)) ให้ทุนปริญญาเอก ในหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม ในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 180 ทุน สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกทั่วโลก

คุณสมบัติ

Requirements for applicants include the following:

– proof of admission to doctoral studies by a state or state-recognised university, as a rule in Germany
– preliminary work must have been completed
– valid timetable for completion
– proof of social commitment
– proof of proficiency in German

ทุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่มาจากนอกกลุ่มประเทศยุโรป จะได้ทุนการศึกษา จำนวน 2 ปี (หรืออาจจะมีการขยายเพิ่มเติม) รวมเดือนละ 1,100 ยูโร

ช่วงเวลาการรับสมัคร 22 มกราคม – 1 มีนาคม 2561

ลิงค์ที่มาของแหล่งทุนการศึกษา