ทุนปริญญาโท-เอก Franco-Thai Scholarship Program 2023

ทุนปริญญาโท เอก Franco-Thai Scholarship
สิ้นสุดการรอคอย! Franco-Thai Scholarship Program 2023 เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว

ทุนระดับปริญญาโท-เอก (ปีการศึกษา กันยายน 2023)

  • ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร
  • ไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน)
  • ได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส

คุณสมบัติทั่วไป

  • สัญชาติไทย
  • อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2023)

เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป

  • ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โปรไฟล์)
  • แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร

**ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ**

สิทธิประโยชน์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

หมดเขตรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2023

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ได้ที่

Tel 02 627 2160 / 02 627 2107

Email: [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา