ทุนรัฐบาลออสเตรีย ปี 2020

ทุนรัฐบาลออสเตรีย
รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2020 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย
ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grants) ระยะเวลา 3-9 เดือน
  2. ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grants) ระยะเวลา 36 เดือน
  3. ทุนวิจัยในออสเตรียสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich-Grants) ระยะเวลา 9 เดือน
  4. ทุนดนตรี (Music-Grants) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

ผู้สนใจสมัครรับทุนฯ ดังกล่าว จะต้องสมัครผ่านระบบสมัครรับทุนออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.scholarships.at ตั้งแต่บัดนี้ – 13 เม.ย. 2563

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนที่เว็บไซต์ www.oead.at/ernstmach-aseauninet