ทุน DAAD ระดับปริญญาเอก

ทุนปริญญาเอก DAAD
โปรแกรมปริญญาเอก
 ณ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโคโลญน์ สาขา transnational governance of labor เหมาะสำหรับผู้เรียนจบปริญญาโทมาในสาขา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สัมคมวิทยา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการรับสมัคร http://imprs.mpifg.de/imprs_how_to_apply.asp
หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครทุน DAAD ระดับปริญญาเอก หากได้รับใบตอบรับเข้าเรียน หรือใบตอบรับจาก advisor ที่เยอรมันแล้ว สามารถนำหลักฐานการตอบรับมายื่นสมัครทุนประจำปีของเราได้ค่ะ

รายละเอียดทุน doctoral programme in Germany ??️ daad.de/go/en/stipa57135739

อ้างอิงแหล่งข้อมูลทุนการศึกษา