ทุนปริญญาโท เอก Taiwan ICDF Scholarship 2023

ทุน Taiwan ICDF Scholarship
Taiwan ICDF Scholarship 2023

**สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน

หลักสูตรระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร จาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วไต้หวัน การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ปริญญาโทจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษา และปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

รายละเอียดทุนดังนี้:

1.ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด

3.ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)

4.ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปริญญาโท 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน; ปริญญาเอก 17,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)

5.ค่าประกันสุขภาพ

6.ค่าหนังสือเรียน

ดูคุณสมบัติผู้สมัครทุน

หลักสูตรต่างๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=12507&ctNode=31564&mp=2#aC
(ภาษาอังกฤษ)

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2566

ดูคำถามยอดฮิต (Q&A) ได้ที่ไฟล์ PDF “Q&A_TaiwanICDF_in_Thailand_2023

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-119-3555 ต่อ 311 หรือ 388 อีเมล [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา