กพ เปิดรับสมัครทุน UIS รวมกว่า 43 ทุน

ทุน UIS

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ) จำนวน 2 ประเภททุน รวมกว่า 43 ทุน ดังนี้

1. ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ทุุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2562
ที่เว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th