TNI เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี ปี 2564 เพื่อรับทุนสูงสุด 100%


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนการศึกษาสูงสุด 100%

คุณสมบัติ

  1. นักเรียน ม.6, ปวช 3 หรือ ปวส. 2 ไม่จำกัดแผนการเรียน
  2. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย (เกรด 2.50 ขึ้นไป สามารถสอบเพื่อรับทุนได้)
  3. สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

ชิงทุนการศึกษา 100% พร้อมค่าครองชีพ, ทุนการศึกษา 100%, ทุนการศึกษา 50%, และทุนการศึกษา 25%

ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ทุกสาขา
 มีโอกาสไปฝึกงาน ทำงานจริงที่ญี่ปุ่น
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564