ทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ให้ทุนระดับอาชีวะ และป.ตรี กว่า 100 ทุน

ทุนการศึกษา กรุงไทยการไฟฟ้า
ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุนใหม่ ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนฯ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษา หรือมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี ในสาขาหรือคณะ ดังนี้
ระดับ ปวส. : บัญชี, ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เท่านั้น
ระดับปริญญาตรี : คณะ/สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, บัญชี และนวัตกรรม เท่านั้น
2. มีเกรดเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 2.8
3. เป็นผู้สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด19 (มีสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตจากโควิด 19)
4. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. มีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งมั่นในการศึกษา
6. ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1Dikd26Ql7juEIZH607r0BwefqKJ…

หมดเขตรับสมัคร 16 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยติดตามรายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 ได้ทางแฟนเพจโครงการทุนการศึกษาฯ และทางเว็บไซต์ https://thaicity4social.com
หรือ https://www.facebook.com/ThaicityScholarship/ สอบถามเพิ่มเติมโทร 091 1198101