ม.สงขลา ให้ทุนป.ตรี ด้านคอม กว่า 30 ทุน กว่า 11ล้านบาท

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30ทุน รวมมูลค่ากว่า 11 ล้านบาทในหลักสูตร การคอมพิวเตอร์ (Computing), ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business), วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering)หมดเขตรับสมัคร 31 ธันวาคม 2562แหล่งขัอมูลทุนการศึกษา