มูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ให้ทุนเรียนพยาบาล จำนวน 9 ทุน

มูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2563 ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3-4 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50

2. และ/หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปี 2 แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

3.พร้อม เริ่มทำงานตำแหน่ง จนท.พยาบาล กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

4.ผ่านการสัมภาษณ์ โดยผ่านการรับรองผลงาน และความประพฤติ อย่างดี

จำนวนไม่เกิน 9 ทุนการศึกษา
ทุนละ 120,000 บาท

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 10 มีนาคม 2563 นี้

นักศึกษาที่สนใจสมัคร และนัดหมายสอบสัมภาษณ์ สามารถสอบถามเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ ห้อง สนง.มูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยใน ชั้น 1 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตามวัน และเวลาทำการ 08.30 -16.30 น.

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา