ม.ราชภัฏเพชรบุรีรับสมัครทุนป.ตรี กว่า 220 ทุน

ทุนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี พร้อมรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประเภทของทุน จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร (ประเภทเรียนดี) จำนวน 89 ทุน
  2. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ประเภทจิตอาสา) จำนวน 67 ทุน
  3. ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี และมีจิตสำนึกดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) จำนวน 64 ทุน

สมัครและลงทะเบียนวันนี้ รับทุนการศึกษา จำนวน 220 ทุน หมดเขต 30 เมษายน 2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 032708607 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/
ID Line : @acad.pbru ,

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา